Arvonnan säännöt

Eläinkoulu HOP:in somearvontojen säännöt

1. Arvonnan järjestäjä
Eläinkoulu HOP
Luotolantie 21
04230 Kerava
Y-tunnus: 3280187-3

2. Osallistumisaika
Osallistumisaika ilmoitetaan ko. arvonnan yhteydessä.

3. Arvontaan osallistuminen
Arvontaan osallistutaan aina kommentoimalla arvontajulkaisua.

4. Arvonnan suorittaminen ja voittajan julkistaminen
Voittaja arvotaan Facebookissa aina arvontajulkaisua kommentoineiden joukosta. Osallistumisajan päättyminen ilmoitetaan aina arvonnan yhteydessä. Arvonta suoritetaan tämän jälkeen 2 päivän kuluessa ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti yksityisviestillä. Osallistujat antavat luvan Eläinkoulu HOP:lle ottaa yhteyttä ja tarjota eläinten koulutuspalveluja. Arvonta suoritetaan satunnaisotannalla Eläinkoulu HOP:n toimistolla, ellei arvontajulkaisussa toisin mainita.

5. Arvontapalkinto
Arvontapalkinto ilmoitetaan arvontajulkaisun yhteydessä.

Palkinto on otettava vastaan henkilökohtaisesti eikä sitä voi vaihtaa rahaksi. Palkinto lunastetaan vuoden 2022 aikana. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 7 päivässä, arvotaan uusi voittaja. Facebook ei ole mukana arvonnan järjestäjänä, vaan tarjoaa ainoastaan alustan arvonnan järjestämiselle.

Arvonnan kohteen ollessa yksityistunti, kilometrikulut eivät sisälly palkintoon. Mikäli yksityistunti sovitaan pidettäväksi muualla kuin Keravan alueella, kouluttaja veloittaa käynnistä kilometrikorvaukset hinnaston mukaisesti. Yksityistunti on mahdollista järjestää Uusimaan alueella ja sen sisältö, paikka ja ajankohta sovitaan erikseen henkilökohtaisesti.

6. Arvonnan järjestäjän vastuu
Eläinkoulu HOP rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevaan palkintoon. Arvonnan järjestäjä maksaa arvonnasta aiheutuvat arpajaisverot.

7. Sääntöjen muuttaminen
Eläinkoulu HOP pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan arvontajulkaisun yhteydessä.

8. Arvonnan julkisuus
Arvontaan osallistumalla osallistujat myöntävät palkinnon voittaessaan arvonnan järjestäjälle oikeuden julkaista hänen nimensä ja kuvansa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Voittajan nimi ja kuva- tai videomateriaalia voidaan jakaa julkisesti Eläinkoulu HOP:n sosiaalisen median kanavissa.

9. Tietojenkäsittelyperiaatteet
Eläinkoulu HOP:n tietosuojaselosteisiin ja rekistereihin voit tutustua tällä sivulla https://elainkoulu-hop.webnode.fi/tietosuojaseloste/